Welkom

Welkom op deze site!

Vanaf 1 januari 2018 neem ik geen cliënten meer aan voor gestalttherapie.
Mensen die eerder bij mij in therapie waren kunnen wel nog  bellen om een gesprek aan te vragen.
Telefoon: 046-4857703.

Grevenbicht, januari 2018

Erma Tax